Skip to main content

Posts

इंग्रजी रोजच्या वापरासाठी: ग्रीटिंग्ज आणि सामान्य शब्द

इंग्रजी रोजच्या वापरासाठी: ग्रीटिंग्ज आणि सामान्य शब्द (English for Daily Use: Greetings and Regular Words) आपण रोजच्या आयुष्यात इंग्रजी भाषा सतत वापरतो. ही भाषा शिकणं आणि सराव करणं महत्त्वाचं आहे कारण त्यामुळे आपल्या व्यावसायिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक जीवनात अधिक संधी उपलब्ध होतात. चला तर, रोजच्या वापरात येणाऱ्या काही इंग्रजी शब्द आणि वाक्यप्रयोग शिकूया. ग्रीटिंग्ज (Greetings) आपला दिवस कसा चालला आहे? (How is your day going? ) सुप्रभात (Good morning) शुभ रात्री (Good night) नमस्कार (Namaste) - मराठीतही वापरले जाणारे अभिवादन कसे आहात? (How are you? ) - अधिक अनौपचारिक आनंद झाला भेटायला (Nice to meet you) - नवीन व्यक्तींना भेटताना वापरले जाते किती दिवस! (Long time no see! ) - बराच काळ भेटलेल्या व्यक्तींना भेटताना वापरले जाते रोजच्या संभाषणासाठी शब्द आणि वाक्यप्रयोग (Words and Phrases for Daily Conversation) माफ करा, मला समजले नाही. (I'm sorry, I didn't understand. ) कृपया पुन्हा सांगा. (Please say that again. ) मला मदत कराल का? (Can you help me? ) धन